Едно време музиката беше по-хубава, защото...

Едно време музиката беше по-хубава, защото позволяваха и на по-грозните да пеят.