Две приятелки си говорят. - Моя мъж...

Две приятелки си говорят.
- Моя мъж обича след хубав обяд да запали една цигара.
- Е, предполагам, че една-две цигари годишно не му вредят.