Хората говорят за тебе, че...

- Хората говорят за тебе, че пиеш като смок. - Простено ми е, щом живея с пепелянка…