Сър Джон и сър Хенри завършили...

Сър Джон и сър Хенри завършили заедно Кембридж, дали обет за безбрачие и се уговорили всяка вечер да редуват - ту в замъка на сър Джон, ту в замъка на сър Хенри - да седят пред камината, да пият шотландско уиски, да пушат пури и да водят лежерни разговори. И така в продължение на 35 години всяка вечер, без нито една пропусната вечер, те спазвали този ритуал.
Но една вечер през 36-тата година, сър Хенри приготвил нещата, както обичайно - запалената камина, уиските, пурите, с ужас забелязал, че сър Джон закъснява 40 минути, нещо което по-рано никога не се е случвало. Страшно развълнуван сър Хенри наредил да оседлаят коня му и веднага отпрашил към замъка на сър Джон. Влизайки във всекидневната, той видял сър Джон да си седи пред камината с чаша уиски и пура.
- Какво става? - възкликнал сър Хенри. - Сър Джон, ние за 35 години нито веднъж не нарушихме уговорката си, а сега вие си седите сам, пиете уиски и пушите пура. Какво се е случило?
- Нищо не се е случило, - отговорил сър Джон, - малко ми поомръзна.