И обеща Господ на мъжа, че...

И обеща Господ на мъжа, че ще среща хубави жени на всеки ъгъл... и направи земята кръгла. И се смя, смя... смя...