Един англичанин минавал през някякво забутано...

Един англичанин минавал през някякво забутано родопско селце, гледа - пред къчмата седи някакъв тип и с х*я си чупи орехи...
Случило се така, че след 30 години същия англичанин отново минавал през същото село, гледа - онзи тип пак седи на същото място и пак чупи с х*я си орехи, само че този път кокосови.
Англичанинът решил да го заговори:
- Тъй и тъй, вика, помня те отпреди 30 години, ти тогава...
- Вярно е, господине, ама 30 години са много време, стар съм вече, недовиждам!