Седят си бай Лазо и Цицерон...

Седят си бай Лазо и Цицерон и спорят кой от двамата е по-велик оратор.
Цицерон: бай Лазо ти вярваш ли ми, че мога да кажа три пъти твоето име в едно изречение?
бай Лазо:Да чуя.
Цицерон: бай Лазо вЛазо и изЛазо.
Бай Лазо бил бесен и се зачудил как да му го върне.
бай Лазо: Цицероне вяваш ли че и аз мога да кажа твоето име три пъти в едно изречение?
Цицерон: бай Лазо това е невъзможно. Моето име е много сложно и е невъзможно. Да чуя!
бай Лазо:Цицероне, Цицероне да ти е*а майката, Цицероне!