Тате, дай си ризката, че...

- Тате, дай си ризката, че имам среща с гаджето!
- Добре сине, ама вземи и Майбаха, да не даваш кинти за автобуса.