Мамо, искам да ям!...

- Мамо, искам да ям! - На мама помощницата! Не се притеснявай, мама вече изяде всичко. Върви да си лягаш!