Две приятелки си говорят: - Върза ли...

Две приятелки си говорят:
- Върза ли мартеничка на твоя приятел?
- Не... вързах му тенекия, а той вързал кънките от мъка...