Ако към годините на които сте...

Ако към годините на които сте, прибавите цифрата 6, ще разберете на колко години ще сте след 6 години.