Длъжностните лица, имат такива лица, все...

Длъжностните лица, имат такива лица, все едно, всички са им длъжни!