Защо свърши тоалетната хартия? - 1...

- Защо свърши тоалетната хартия?
- 1 кихне 10 се насират!