40 години е преклонна възраст. Един...

40 години е преклонна възраст.
Един мой приятел стана баба, друг - излезе в отпуск по майчинство.