Съществуват две възможности - да има...

Съществуват две възможности - да има извънземни или да сме сами във вселената. И двете са еднакво плашещи.