Бащата каза: - Сине, един ден...

Бащата каза: - Сине, един ден всичко това ще бъде твое… - и посочи на сина си медицински картон с генетични болести.