Влак. През нощта. В купето тъмно...

Влак. През нощта. В купето тъмно, тя и той.
Той:
- Имате ли деца госпожо?
Тя:
- Да.
Той:
- На колко годинки е най-голямото?
Тя:
- На 27.
Той:
- Лека нощ!