Още не се е родила яйцеклетка...

Още не се е родила яйцеклетка, която да тича след сперматозоидите!