Млада двойка с тримесечен брачен стаж...

Млада двойка с тримесечен брачен стаж пътува с кола през гъстата гора. Извднъж младата жена започва да плаче:
- Иване, ти повече не ме обичаш.
- Мила, откъде ти дойде тази мисъл?
- Ами докато бяхме годеници, колата ти винаги се разваляше, когато минавахме оттук!