Докторе, имам проблем с алкохола!...

- Докторе, имам проблем с алкохола!
- Какво се е случило?
- Нямам пари!!!