Тате, а какви са всички...

- Тате, а какви са всички тези хора с тези хубави коли?
Небръснат мъж с подпухнало лице погледна с неприязън към многочислените скъпи западни коли, изплю загасналия в устата му фас и каза:
- Крадци са това, сине, крадци и бандити. Кръвта на народа изпиват! Паразити!... Да вървим, сине! Помниш, ако ни спре полицията?
- Да, тате, намерили сме сака и не знаем какво има в него.