Ванка, дължиш ми един лев...

- Ванка, дължиш ми един лев.
- А не искаш ли да ти докарам момиче за тези пари?
- Ама как, за цял лев?
- Такава ще ти докарам, че и ресто ще ти остане...