Ако жената е с пола, значи...

Ако жената е с пола, значи си е епилирала краката. Ако краката са епилирани, значи ще и е обидно ако е напразно!
Новите ученически бисери:
Наоколо беше тихо, като че всички бяха измрели… Каква красота!
Неговите очи с нежност се гледаха едно друго.
Стихотворението е написано в рима, което нерядко се наблюдава при поетите.
Генерал Вазов бил истински мъж и спял с обикновените войници.
Плътността на населението в Австралия е 4 квадратни човека на един метър.
Първите любовни успехи на Павел били лоши – оженил се.
Изведнъж въстаникът се сетил, че в джоба си има кремъклийка.
Тениската на моряка беше разкопчана догоре.
Поетите на XIX век били леконравни: тях често ги убивали на дуел.
От него не чу друга ласкава дума, освен глупачка.
Кълвачът сяда и почва да гризе дървото.
В клетката е пернатият ми приятел – хамстера.
По площада, марширувайки, минаха танкове.
Тръшнах се да спя и ме нападна мисъл.
Селянинът бил заможен: имал свиня и жена.
Кравата е голямо животно с четири крака по ъглите.
Художникът бил поразен от позата на нейното лице.
Кучето си тръгна, въртейки с благодарност опашка. Няма много хора, които могат да го направят!