Срещат се двама. Единият - тъжен...

Срещат се двама. Единият - тъжен, другият - замислен.
- Какво си се оклюмал? - пита замисленият.
- Нещастие имам вкъщи... Любимото ми куче умря вчера...
- Да... - въздъхва замисленият. - И тъща ми...
- Умря?
- Не, и тя е кучка...