Хората, които живеят в един град...

Хората, които живеят в един град се наричат съграждани. Хората, които живеят в Перник се наричат съперници.