По повод борбата с корупцията другари...

По повод борбата с корупцията другари заявиха:
- Ще направим всичко възможно, при следващото кметуване няма да какво да се краде!