И от утре пак съм главен...

И от утре пак съм главен персонаж в трилърът "Да си доспиш за пет минути"...