Капитане, капитанее, потъвамеее... - Знам моряко!...