Не се страхувам да умра. Просто...

Не се страхувам да умра. Просто не искам да съм там, когато това се случи.
Уди Алън