Срещат се две приятелки: - За малко...

Срещат се две приятелки:
- За малко да не те позная.
- Защо?
- Изглеждаш добре.