Вечер, вали дъжд и един шофьор...

Вечер, вали дъжд и един шофьор закъсва с колата си на 1 километър от най-близкото село. Тръгва към селото и започва да хлопа на първата къща, по едно време се чува глас зад портата:
- Кой е?
Шофьора попитал:
- Госпожо, може ли съпругът ви да ми помогне, че закъсах с колата на около 1 км. от тук?
- Той почина скоро. - обадила се от вътре жената.
Шофьорът:
- Ами може ли да пренощувам у вас, че в това време няма къде да отида?
Жената:
- Не, не може, хората ще започнат да се питат, какво си правил при тази млада вдовица!
Шофьорът се замислил, но същевременно и усещал, че жената стои зад вратата, тогава започнал да си говори на глас:
- В тоя дъжд, и с тая счупена кола къде да отивам, че и тоз големия х*й какво да го правяяяя?
В този момент се чуло вратата да се отваря, показала се жената и му се скарала:
- Аз му викам влизай, той мън, мън, мън...