Ало, отиваме да пием, идваш...

- Ало, отиваме да пием, идваш ли?
- Да разбира се, а кой се обажда?