Всъщност, завещанията са от умрял писмо!...

Всъщност, завещанията са от умрял писмо!