Много пари можеш само да...

- Много пари можеш само да откраднеш.
- А да си изработиш?
- Да си изработиш може само хемороиди.