Вие какво работите? - Аз съм...

- Вие какво работите?
- Аз съм астроном.
- Чудесна професия. А какво правите през деня?