По-добре жената да говори Бог знае...

По-добре жената да говори Бог знае какво, отколкото да мълчи Бог знае защо!