И така, какво научи в...

- И така, какво научи в първия си ден на училище.
- Не достатъчно. Утре пак трябва да ходя.