Сергия на пазара. Продавач на банани...

Сергия на пазара. Продавач на банани. Жена пита: - Хубави ли са бананите? - Вземай! Е, там отзад има пробна…