Ако получавах по десет евро всеки...

Ако получавах по десет евро всеки път, когато момичетата ме считат за непривлекателен, след време щяха да ме смятат за привлекателен...