– Защо плачеш? – Шампоана ми...

– Защо плачеш? – Шампоана ми щипе на очичките! – Ти си на 28! – Смяташ, че от тая констатация ще спре да ми щипе ли?
Eдна жена имала любовник, който я посещавал у тях, когато мъжът й бил на работа. Един ден 9-годишният ѝ син се скрил в гардероба по време на нейните лудории. Неочаквано мъжът ѝ се върнал от работа и тя скрила любовника в гардероба.
Детето:
- Тук е тъмно.
Любовникът:
- Да, така е.
Детето:
- Имам бейзболна бухалка.
Любовникът:
- Много хубаво.
Детето:
- Ще я купиш ли?
Любовникът:
- Не, благодаря.
Детето:
- Отвън е баща ми.
Любовникът:
- Добре, колко искаш?
Детето:
- 250 лв.
Скоро това се повторило и детето и любовникът отново били заедно в гардероба.
Детето:
- Тук е тъмно.
Любовникът:
- Да, така е.
Детето:
- Имам ръкавица за бейзбол.
Любовникът си спомнил миналия път и попитал:
- Колко искаш?
Детето:
- 750 лв.
Любовникът:
- Става.
След няколко дни бащата казал на детето:
- Вземай бухалката и ръкавицата, излизаме да поиграем.
Детето отговорило:
- Не мога, продадох ги.
Бащата попитал:
- За колко ги продаде?
Детето:
- За 1 000 лв.
Бащата:
- Ужасно е да продаваш толкова скъпо на своите приятели. Това е в пъти повече, отколкото струват тези неща. Сега ще те заведа в църквата и ще се изповядаш.
Отишли на църква, бащата завел детето в изповедалнята и затворил вратата.
Детето казало:
- Тук е тъмно.
Свещеникът:
- Аа, не започвай отново!