Името ми на японски е Биралочи...

Името ми на японски е Биралочи Яко.