Хората, които правят утринна гимнастика, умират...

Хората, които правят утринна гимнастика, умират сто пъти по-рядко от всички останали... защото са сто пъти по-малко от всички останали, разбира се.