С*кс по телефона: - О, мой сладичък!...

С*кс по телефона:
- О, мой сладичък! О, мой красавец! Ето свалям си сутиена...Събличам се съвсем...Ето заставам в любимата ти поза...А сега ти ще...
- Почакай! Да си сложа презерватива!
Всяка прилика с държавни и недържавни институции, ораганизации, партии, министерства, банки, държави е напълно случайна.
ОББ - Обединени Банкови Бирници
ВУЗ - Всякакво Учене Зарязал
ХТМУ - Химиците Тук Може би Успяват
ВИАС - Вече Искам Архитект да Стана
УАСГ - Ужасяващи и Абсурдни СГради
НБУ - Някакви Балами в Универистет
НБУ - На Базик Успях
НАТФИЗ - Некадърни Артисти Тук Фиркат И Запиват
ВИТИЗ - Всички Искат Театър И Забава
ФИФА - Футбол Играят Фиракни Аматьори
ЕС - Европейско Страдание
НАТО - Нашата Армия Там Отпадна
ООН - Общество на Обединените Наркотрфиканти
ЧЕЗ - Често Електрозахранването Замира
СЕМ - Съвет за Електронно Мародерстване
СССР - Съюз на Съвременните Спиртопиещи Руснаци
ФРГ - Фиракщи Редовно Германци
ГДР - Готина Дрога Раздават
ЮАР - Южен Африкански Резерват
МАКЕДОНИЯ - Малкото Акъл, Който Е Достатъчен на Онези Невежи Искащи Ярост
ФРАЗИ, КОИТО ВСЕКИ КЕЛНЕР Е ПРОИЗНАСЯЛ 1. Не сядайте тука, не виждате ли, че масата е заредена. 2. Неска е направо лудница. 3. Всички чакат, и вие ше чакате. 4. Дайте да оправим сметката, щото идва колегата от другата смяна. 5. Кафемашината още не е загряла. 6. Хладилника ни се развали и бирата не е много студена. 7. Отде да знам пресна ли е каймата? Да не съм я купувал аз. 8. Какво? Има грешка в сметката? Я да видя... Оп-паа, извинявайте. 9. Имаме една клечка за зъби, ама в момента съм я дал на съседната маса. Като се освободи, ще ви я донеса. 10. Какво беше за вас? Две шопски салати ли? Еййй, забравил съм ги. Ей ся ше станат. 11. Последни поръчки от кухнята? 12. Искате да резервирате маса за 8 часа? Оставете 20 лева капаро, но ако закъснеете, няма да ви я пазим. 13. Съжалявам, готвача е нов. 14. Не ми махайте, господине. Вашта маса е при колежката.