Имам в банката нелоша сума! Всичко...

Имам в банката нелоша сума! Всичко щеше да е идеално, ако не беше минуса, който се намира пред сумата.