Кметският стол е кът македонската наденица...

Кметският стол е кът македонската наденица. Ке Умрат за него!