Затворник избягал, полицията го гони. Той...

Затворник избягал, полицията го гони. Той къде да се скрие, влязъл в една детска градина. Децата тъкмо се хранят. Сложил си една шапчица и седнал между тях. Влизат полицаите, видели го и единият, да не уплаши дечицата, потупал затворника по рамото и казал: - Папкай, папкай, че буто чака вън.