Всеки път като се размина с...

Всеки път като се размина с жената и детето в къщи удрям по глътка ракия - за всеки случаи.