"Пиянството е най-лошия враг на човека...

"Пиянството е най-лошия враг на човека, но Библията ни казва да обичаме враговете си!"