Госпожо, тати ме пита дали...

- Госпожо, тати ме пита дали сте омъжена?
- Ахаха!
- Аз му казах, че не сте, защото винаги сте усмихната и радостна, нали не сте?