Тате, твоята майка била ли...

- Тате, твоята майка била ли те е?
- Не, сине, само твоята...